AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE 1

Kontakt

lekár

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Email: berzinec@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 246

lekár

MUDr. Helena Kuzmová

Email: kuzmova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 139

lekár

MUDr. Lucia Doláková

Email: dolakova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 271

sestra

Mgr. Silvia Slamková

Email: slamkova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 139

sestra

Ingrid Kellnerová

Email: kellnerova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 271

Kontakt

V prípade otázok, či dotazov nás neváhajte kontaktovať!