AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Kontakt

klinický psychológ

Mgr. Lucia Bukovinová

Email: bukovinova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 127

Kontakt

V prípade otázok, či dotazov nás neváhajte kontaktovať!