Naše ambulancie

AMBULANCIE PNEUMOFTIZEOLÓGIE

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 1

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky

Konzultačné hodiny
Pon - Pi
12:30 – 13:30
Viac info

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 2

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky 
Viac info

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 3

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Konzultačné hodiny
13:00 - 14:00 
Viac info

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 4

Ut - Št
7:00 - 12:00

Utorok a Štvrtok
13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky 
Viac info

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 5

Utorok - 8:00 - 10:30
Streda - 8:00 - 10:30
Piatok - 8:00 - 10:30

13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky

Odbery bio materiálu
7:30 - 8:00
Viac info

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 6

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky 
Viac info

AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 7

Pondelok: 12:00 - 13:00
Streda: 9:00 - 12:00
Piatok: 9:00 - 11:00

Streda: 13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky 
Viac info

Kontakt

V prípade otázok, či dotazov nás neváhajte kontaktovať!