ENDOSKOPICKÉ ODDELENIE

Kontakt

lekár

MUDr. Alena Kočalková

Email: kocalkova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 120

vedúca sestra

Mgr. Andrea Gálová

Email: galova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 120

sestra

Mgr. Edita Králová

Email: kralova@snzobor.sk

Telefón: 037/ 6941 120

Kontakt

V prípade otázok, či dotazov nás neváhajte kontaktovať!